לקוחות מרוצים ממליצים

באתי בזאת להוקיר בשער בת רבים את עבודתו המקצועית של הרב יחזקאל רוזנברג שליט"א בבניית המקווה 'חסדי טהרה' בשכונת נוה שאנן בחיפה.
החל מהתכנון לפרטי פרטים שיהיה הן לפי ההידור והן לנוחות המשתמשות, המשך בפיקוח על הבניה, הדאגה לצוות עבודה מקצועי ומסור, לחומרים איכותיים ויפים כאחד, ובעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו מראש, וכלה בניהול המקום, בבחירות צוות מקצועי ובהדרכה על המכשור המשוכלל.
גם לאחר פתיחת המקום לקהל, עמד לימין כל הנדרש וסייע בעת שאלה או ייעוץ.
יש לציין כי הרב יחזקאל לא התפשר על הטוב ביותר לאורך כל הדרך, וכדוגמה לכך, הותקנה מערכת ייחודית בחדר המיועד לנכות, אשר הקפיצה את הרמה של המקום.
יתן ה' ויוסיף לו עוד כהנה וכהנה להרבות בטהרה לעם ישראל, ולתת מכשרונותיו לרווחת נשות ישראל ולקיום המצווה בהידור רב.
הרב פרץ מאיר
יו"ר עמותת 'חסדי טהרה'
הברכה היא לכם על ניהול ופיקוח של הפרויקט הגדול 'מקוה טהרה זכרון קדשים' בירושלים ת"ו.
המקוה בנוי על שטח של אלף מ"ר, 35 חדרי רחצה, 10 חדרי הכנה, 2 חדרי לובי, 3 חדרי VIP הכוללים חדרי כלה ומקוה מיוחד לנכות, 8 בורות טבילה, מאגרי מים גדולים, 19 אוצרות זריעה והשקעה.
אין מילים להודות לכם על ההשקעה הרבה בפרויקט הנ"ל, בידע ובניסיון הרב בכל נושא ההלכתי וההידורים לפי כל הדעות, כ"כ בתחום הטכנולוגי והפרקטי.
ובזכות מצוה גדולה של הרבות טהרה בישראל, תברכו מן השמים בכל מילי דמיטב, וכל אשר תעשו יצליח.
הנהלת החברה
להקמת קרית זכרון קדושים בע"מ
לכבוד ר' יחזקאל רוזנברג שליט"א - מומחה לתכנון ולניהול בניית מקוואות בארץ ובחו"ל.
הננו להודות לכם על ימים רבים של מחשבה, עבודה ומאמץ כדי שפרויקט מקווה מים חיים ישרת את השכונה הגדולה בבית שמש. תוכנן ונוהל מקווה מפואר בגודל 1500 מ"ר, הכולל 37 חדרים, 6 בורות טבילה, חדרי המתנה, מקוה נכות, חדרי הרצאות ומאגרי מים של 250 קוב.
תודה מיוחדת שלוחה אליכם עבור ניהול ופיקוח של הפרויקט המורכב מתחילתה ועד סופה.
יה"ר שבזכות מקום טהרה יתן ה' ברכה והצלחה בכל מעשה ידך, וכל אשר תעשה יצליח, ה' ישלם שכרכם בכפל כפליים!
יוסף פלר
יו"ר 'מים טהורים' בית שמש