הלכה ופאר
במקום אחד

המקווה המפואר והיוקרתי ביותר לא יהיה שלם בלי פיקוח הלכתי הדוק.

הלכות מקוואות הן מהמסובכות ביותר והן מתייחסות לפרטי פרטים בתכנון המקווה:

• אופן הבנייה של אוצרות המים ובורות הטבילה

• המעברים המחברים בין האוצרות לבורות (שבבנייתם קיימות שיטות שונות) ועוד.

מפקחים מקרוב שכל שלב מבוצע 'על המילימטר'

אנו מעסיקים צוות מומחי מקוואות הבקיאים בכל השיטות (כולל שיטת חב"ד) ומספקים מענה הלכתי מקצועי למקוואות. המומחים שלנו לא מסתפקים באישור התכניות אלא יורדים לשטח מספר פעמים לאורך הבנייה ומפקחים מקרוב שכל שלב מבוצע "על המילימטר": יציקת הבורות והמדרגות, ביצוע החיבורים בין האוצרות לבורות, הנחת החיפויים ועוד ועוד.

חשוב לזכור

פוסקים רבים כתבו בפירוש שהידור חיצוני של המקווה הוא חלק מהמצווה עצמה,
בייחוד בימינו משום שהוא מעודד עוד נשים לטבול במקווה ולשמור בהידור על הלכות ודיני הטהרה.
המהפכה העיצובית של "מים טהורים" תורמת לקיום המצווה ולחיזוק המשפחה היהודית כולה!